قالب های مدولار

این سیستم قالب بندی مدولار متشکل از پانل های مسطح و اتصالات آن می باشد (اتصالات مربوط به این قالب در بخش اتصالات معرفی شده اند).اجزای این سیستم با توجه به ضریب مدولاسیونی که برای آن در نظر گرفته شده قابل انعطاف بوده و از هر طرف قابل افزایش است. از این سیستم برای اجرای دیوار، فونداسیون ، ستون ، سقف و غیره استفاده می شود و به دفعات قابل تکراراست.

Spinmodular-cat.jpg
عکس محصول نام محصول نام دسته محصول توضیحات محصول قیمت
۲۰۲۱۱۲۰۵_۲۱۵۶۱۷.jpg سولجر قالب های مدولار توضیحات تماس بگیرید
۲۰۲۱۱۲۰۵_۲۱۵۷۰۳.jpg قالب مدولار قالب های مدولار توضیحات تماس بگیرید